Головна сторінка

Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2011 року • Засновник – Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17476-6226 ПР від 01.02.2011 · Включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643) · Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216(Print)

ISSN 2519-4313(Online)

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: два рази на рік.

Розділи журналу:

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ТЕОРЕТИЧНІ Й ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗНАВСТВА

ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

РЕЦЕНЗІЇ