Історія журналу

Заснований 2011 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17476-6226 ПР від 1 лютого 2011 року)

Включений до переліку фахових видань МОН України з юридичних наук (наказ МОН України від 11 липня 2016 року № 820)

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Голова редколегії – Чернєй В. В., доктор юридичних наук, професор, ректор Національної академії внутрішніх справ

Заступник голови - Гусарєв С. Д., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, перший проректор Національної академії внутрішніх справ

Заступник голови - Чернявський С. С., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор Національної академії внутрішніх справ

Відповідальний редактор – Орлов Ю. Ю., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ