Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ

Науковий журнал • Виходить друком двічі на рік • Заснований 2011 року • Засновник - Національна академія внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17476-6226 ПР від 1 лютого 2011 року • Включений до переліку фахових видань з юридичних наук (наказ МОН України від 11 липня 2016 року № 820) • Рекомендований вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4216(Print)

ISSN 2519-4313(Online)

Мови видання: українська, російська, англійська.


Зображення домашньої сторінки журналу

Періодичність: два рази на рік.

Голова редколегії – Чернєй Володимир Васильович

Заступник голови редколегії - Гусарєв Станіслав Дмитрович

Заступник голови редколегії - Чернявський Сергій Сергійович

Відповідальний редактор – Орлов Юрій Юрійович

 

Редакційна колегія

Етика публікацій і співпраця з авторами

Контактна інформація

Індексування журналу


Розділи журналу:

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ТЕОРЕТИЧНІ Й ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗНАВСТВА

ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

РЕЦЕНЗІЇ

 

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.